Prijavi se za učešće na trening-kursu „Youth for Social and Solidarity Economy“ u Grčkoj!

U periodu od 3. do 10. septembra 2018. godine u Florini (Grčka) održaće se trening-kurs „Youth for Social and Solidarity Economy“. Trening će trajati ukupno 6 dana (7 noćenja). Trening-kurs „Youth for Social and...