Šta od toga imam ja?

EU programi za mlade ti pružaju mogućnost da usavršiš svoje znanje i unaprediš svoje kompetencije iz različitih oblasti. Učešćem na nekom od ovih programa pruža ti se prilika da unaprediš veštine komunikacije na engleskom jeziku, da naučiš nešto novo o drugim kulturama, religijama, jezicima, ali takođe i da unaprediš svoje znanje iz nekih specifičnih oblasti  kao što su: ljudska prava, tolerancija, volonterizam, aktivizam, mobilnost, interkulturalnost, inkluzija, antidiskriminacija… Svaki program ima određenu temu, a na učesnicima je da odaberu na osnovu svojih interesovanja da li će se prijaviti za taj program ili ne. Po završetku programa, svi učesnici uglavnom dobijaju sertifikate, kojima se potvrđuje učešće, kao i kompetencije koje su se tom prilikom stekle. U okviru Erasmus+ programa ovakav vid sertifikata naziva se  YouthPass. Ovim sertifikatom se opisuje ono što su radili i prikazuje ono što su učesnici naučili u kontekstu neformalnog obrazovanja tokom trajanja neke projektne aktivnosti (npr. omladinske razmene, Evropskog volonterskog servisa, trening-kursa, seminara, studijske posete, i sl.). Ovakvi sertifikati se vrednuju prilikom konkurisanja za posao u čitavoj Evropi i mogu samo da ti daju prednost u odnosu na druge kandidate.

 

 

 

EU programi za mlade ti pružaju priliku da putuješ širom Evrope.  Većina ovih programa za svoje učesnike obezbeđuje i pokriva troškove hrane i smeštaja, što znači da su za tebe, kao učesnika/cu potpuno besplatni. Putni troškovi se refundiraju po završetku programa, uglavnom u celosti ili do limita naznačenog u pozivu za učešće (u većini slučaja je to 70% ukupnih putnih troškova). EU na ovaj način omogućuje mladima da besplatno putuju širom Evrope. U zavisnosti od trajanja programa putovanja mogu trajati od par dana, do čak godinu dana ( u slučaju EVS-a). Takođe,  može vam se pružiti prilika da posetite jednu ili više zemalja u okviru jednog programa.

 

 

Pored toga što učešćem na nekom od EU programa za mlade dobijaš priliku da unaprediš svoje znanje i kompetencije, stekneš nove veštine, naučiš nešto novo, putuješ i istražiš Evropu, ovi programu ti omogućavaju i da se upoznaš sa mladima iz drugih zemalja, njihovom kulturom, navikama, jezicima, običajima, načinu života i načinu razmišljanja. Kroz ove programe rodila su se mnoga prijateljstva, koja često ostanu „prijateljstva za ceo život“.