AKTUELNI POZIVI Blog

0

Povezivanje – IMPAKT redakcija i Romani Asvin

U okviru projekta IMPAKT, organizovan je, 10. juna, sastanak sa predstavnicima ROMANI ASVINa, kako bi se članovi omladinske redakcije upoznali sa aktivnostima ovog udruženja koje su formirali mladi, uglavnom studenti. „Naš cilj je podsticanje...

0

Zanimanja pod lupom

Polazeći od potrebe za unapređenjem zapošljivosti mladih i njihove participacije na tržištu rada, u okviru projekta „Zanimanja pod lupom“, Edukativni centar – Kruševac organizuje dva javna događaja „Realni susreti sa svetom zanimanja“. U okviru...

0

Marko Milosavljević: Jedna sindikalna priča

Potreba za preuzimanjem odgovornosti i participacijom u procesu odlučivanja, motivisali su mladog Kruševljanina Marka Milosavljevića, da se 2018. godine sindikalno angažuje. „Sindikat nam omogućava participaciju, kroz kolektivno pregovaranje o uslovima rada, visini zarade i...

0

Mladi u Kruševcu – Život u doba korone

Pandemija Covid-19, u 2020. i 2021. godini, promenila je svet koji poznajemo i uticala na sve segmente života, posebno pogađajući mlade. Sa mladim Kruševljanima i Kruševljankama, studentima i srednjoškolcima, razgovarali smo o uticaju pandemije...

0

IMPAKT omladinska redakcija počela sa radom!

U okviru projekta “IMPAKT – Iskorak Mladih Prema AKTivnom učešću”, čiji je cilj podsticanje aktivnog učešća mladih i unapređenje njihove vidljivosti, kroz uključivanje mladih u kreiranju medijskih sadržaja, oformljena je omladinska redakcija, koja okuplja 10 mladih Kruševljana i...