EU i mladi

Evrointegracije Srbije i mladi

Kako studirati, volontirati, raditi, putovati, družiti se… u nekoj od evropskih zemalja?  Koje pomake, profesionalne i lične, mladi mogu ostvariti boravkom u drugoj zemlji?  Niz možemo nastaviti brojnim pitanjima koja se odnose na proces pristupanja Srbije EU i benefite koje mladima donose evropske integracije.

Pregovori o članstvu između države kandidata i država članica EU vode se o uslovima i načinu prihvatanja i sprovođenja pravnih tekovina EU (podeljene su u 35 tematskih poglavlja koja se smatraju poglavljima pregovora). Do ulaska u članstvo EU, svaka država kandidat dužna je da preuzme celokupnu pravnu tekovinu Evropske unije i bude sposobna za njenu efikasnu primenu. Pregovaračka poglavlja 25 (Nauka i istraživanje) i 26 (Obrazovanje i kultura) su posebno važna za mlade.

Nauka i istraživanje, prepoznati su od EU kao ključni nosioci razvojnih politika koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta. Znanje, najvažniji intelektualni resurs, dobija sve više na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema smatra pokretačkom snagom koja doprinosi unapređenju kvaliteta života u modernom društvu.

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu. Pomenute oblasti su u nadležnosti država članica EU koje ih sprovode u duhu saradnje i dobrovoljnih merila. Značaj ovog poglavlja ogleda se u činjenici, da je u razvijenim ekonomijama EU prepoznato, da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovarajućeg obrazovanja i obuke. Zajednički ciljevi za politike mladih EU definisani su u Strategiji Evropske unije za mlade (2010-2018). Strategija je osmišljena u cilju stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja i učešća na tržištu rada za mlade širom Evrope, kao i njihovog podsticanja da postanu aktivni građani. Ova strategija se sprovodi kroz saradnju sa zemljama članicama, strukturirani dijalog, omladinski rad i promoviše proaktivno učešće mladih u svim strukturama evropskog društva, povećanje njihove mobilnosti i interakcije kroz podršku razmena, inicijativa i aktivnosti na polju delovanja mladih. Cilj zajedničke politike u oblasti kulture nije da harmonizuje kulturne identitete, već da zaštiti i unapređuje bogatstvo evropske kulture.

„Otvorena vrata“ ka Evropskoj uniji, za mlade znače veće mogućnosti za putovanja, upoznavanje drugih nacija i kultura, vršnjaka, razmenu znanja i iskustava, učešće u zajedničkim projektima. Kroz ove procese, otkrivaju kako da, na najbolji način, iskoriste mogućnosti za volontiranje i stipendiranje i postaju aktivni u kreiranju i sprovođenju politika bitnih za mlade.

Zato…
MOŽEŠ I TI – EVROPSKI