AKTUELNI POZIVI Blog

0

ECK ORGANIZOVAO KONFERENCIJU “MOJA KARIJERA”

Završnu godišnju konferenciju „Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu“, krajem novembra, u prostorijama Gimnazije, Edukativni centar Kruševac organizovao je u okviru istoimenog projekta. Na...

0

OMLADINSKI RAD ZA BOLJI GRAD – SASTANAK U KRUŠEVCU

Realizaciju niza aktivnosti koje se odnose na priznatost i prepoznavanje omladinskog rada, u okviru kampanje “Omladinski rad za bolji grad”, Edukativni centar Kruševac (ECK) nastavio je organizacijom sastanka sa predstavnicima kruševačkih srednjih škola. Sa...

0

Mirjana Radaković, Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka: Ideje, predlozi i energija mladih treba da budu više prihvaćene, prisutne i uvažene

Zbog čega je važno da predlozi, energija i ideje mladih budu prihvaćene, prisutne i uvažene, kao i kako to funkcioniše u Bačkoj Palanci pojašnjava Mirjana Radaković, zaposlena na poziciji voditelja slučaja u Timu za...

0

DA LI ZNATE KO SU MLADI?

Iako postoje različita tumačenja, prema važećem Zakonu o mladima, mladi, odnosno omladina (youth) su sve osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina. Zakon o mladima (engl. Law on Youth) uređuje mere i aktivnosti...

0

OMLADINSKI RAD – NEKAD I SAD!

Iako vlada uverenje da je omladinski rad novina na našim područjima, istorijski gledano on je postojao još u 19. veku, samo  u nešto drugačijem obliku. Organizacije koje su tada postojale na ovim prostorima bavile...