AKTUELNI POZIVI Blog

0

Ekonet – korak dalje: Prezentacija požeške ekoškole u Kruševcu

Prezentacija požeške ekoškole „Petar Leković“, kao primera dobre prakse, održana je početkom decembra u Kruševcu, u prostorijama Prve tehničke škole. Rad i aktivnosti, kao i proceduru sticanja statusa ekoškole, zainteresovanim predstavnicima i predstavnicama kruševačkih...

0

Ekonet – korak dalje: Javni događaj u Kruševcu

U okviru projekta „Ekonet – korak dalje“, Edukativni centar – Kruševac je, 30. novembra, organizovao javni događaj sa fokusom na upravljanje otpadom. Na javnom događaju, Kruševljanima i Kruševljankama promovisan je nacionalni Program upravljanja otpadom sa...

0

Preduzetnički rezon – Stefan Stojanović

U okviru projekta “Nova industrija HUB – model održive podrške preduzetništva mladih”, koji ima za cilj doprinos mogućnostima za preduzetništvo i perspektivu samozapošljavanja mladih, Edukativni centar – Kruševac realizuje ciklus emisija PREDUZETNIČKI REZON, na...

0

Ekonet – korak dalje: Radionice za kruševačke predškolce

U okviru projekta „Ekonet – korak dalje“, Edukativni centar – Kruševac je, u prvoj polovini oktobra, organizovao edukativne radionice za predškolce, sa ciljem podizanja svesti o značaju pravilnog upravljanja komunalnim otpadom. Za mališane u...

0

MEET UP-ovi za podršku digitalnom omladinskom preduzetništvu

U okviru projekta „Nova industrija – podrška digitalnom omladinskom preduzetništvu“ čiji je cilj stvaranje okruženja koje podržava i podstiče mlade veb preduzetnike da započnu i prošire posao, održan je niz meet up-ova, usmerenih na...

0

Uspostavljanje Lokalnih volonterskih servisa u Kruševcu i Loznici

Edukativni centar – Kruševac (ECK), uz podršku UNICEF-a Srbija, realizuje projekat „Uspostavljanje Lokalnih volonterskih servisa u Kruševcu i Loznici“. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih aktera za pokretanje Lokalnih volonterskih servisa, kao i...